Dokumenty

Zápisové listy na školní rok 2019/2020 (případně odhlášky):
(POZOR, vyplňují pouze stávající žáci školy. Pro nové zájemce je k dispozici formulář v sekci Přihlášky)

Zápis/odhláška pro Hudební obor
Zápis/odhláška pro Taneční obor
Zápis/odhláška pro Výtvarný obor

Školní vzdělávací program
Školní řád - platný od 1. 7. 2018 
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů