ÚSPĚCHY našich žáků 2018/2019

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM A JEJICH UČITELŮM!

 

  9. ročník Mezinárodní soutěžní přehlídky talentů v oboru hra na housle
"Nové evropské talenty"
13. - 16. 6. 2019 v Českých Budějovicích
 Alžběta Kosíková - 3. cena ve 2. kategorii 

 Jakub Kilian - 4. cena v 6. kategorii

Pedagog Mgr. Marie Novotná

2. ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v oboru Skladba
5. - 7. 6. 2019 v Hradci nad Moravicí

ZLATÉ PÁSMO: Sára Boudjaoui
 
STŘÍBRNÉ PÁSMO: Kryštof Koníček
 
BRONZOVÉ PÁSMO: Ester Velflová       ve II. kategorii
 
Pedagog MgA. Irena Franková
 
 
Mládí a Bohuslav Martinů - 11. ročník celostátní přehlídky
23. - 26. dubna 2019 v Poličce 

Hra na klavír     
     ZLATÉ PÁSMO

Jakub Smekal v kategorii 13-14 let

     STŘÍBRNÉ PÁSMO 

Anna Marie Soběslavská v kategorii 5-6 let

Jana Klanicová v kategorii 9-10 let
     a Zvláštní cena za interpretaci skladby Y. Nakada - Tanec divochů

Pedagog MgA. Sabina Břeská 

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2019
10. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 
12. - 14. dubna 2019 na Konzervatoři v Teplicích

Filip Novotný - 2. cena v 7. kategorii 

Kvarteto zobcových fléten - 3. cena ve III. A/B kategorii
(Tomáš Cyril Fasora, Sára Stárková, Filip Novotný, Matyáš Láníček)
Pedagog MgA. Pavel Novotný
 

PRO BOHEMIA OSTRAVA 2019 
17. ročník mezinárodní interpretační soutěže 4. - 7. dubna 2019 

Tomáš Smekal - Čestné uznání v 0. kat. oboru zpěv
Pedagog MgA. Markéta Szendiuchová

Jakub Smekal - Čestné uznání II. stupně ve 2. kat. oboru hra na klavír
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

  Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
3. ročník soutěžní přehlídky 28. - 29. března 2019 v ZUŠ Příbor

 

     STŘÍBRNÉ PÁSMO 

Jan Novotný v 0. kategorii

Alžběta Kosíková v 1. kategorii 

Jana Klanicová ve 3. kategorii

     BRONZOVÉ PÁSMO

Viktorie Hanušová ve 4. kategorii 

Pedagog MgA. Sabina Břeská 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

25. - 26. března 2019 v ZUŠ Ořechov

Houslové trio - 2. cena v kategorii IV. 2)

(Tomáš Cyril Fasora, Vojtěch Novotný, Jakub Kilian)
Pedagog Mgr. Marie Novotná 


OSKÁREK 2019
5. ročník celostátní soutěžní přehlídky animovaných filmů žáků ZUŠ
8.3.2019 v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

 Oceněné filmy našich žáků:

Život Ježka (Zuzana Hliněná, Veronika Dilhofová, Adéla Korčáková, Ester Pavloušková, Vanessa Pazderková, Terezie Philippi, Martin Rábl, Nella Hurníková)

Myslivec (Marek Trnka)

Zblázněná hůlka (Dorota Jílková, Dominik Pilát, Eliška Pichalová)
Pedagog Mgr. Eva Prokopová

 

1. ústřední kolo skladatelské soutěže žáků ZUŠ ČR
ZLATÉ PÁSMO

Sára Boudjaoui
Kryštof Koníček
Ester Velflová       ve II. kategorii
 
STŘÍBRNÉ PÁSMO 
 
Sára Soldánová
Magdalena Zelinko     v I. kategorii
Sophie Boudjaoui
Antonín Tomášek      ve II. kategorii
Pedagog MgA. Irena Franková
 

 

Filip Novotný byl přijat na Konzervatoř v Brně ke hře na zobcovou flétnu.
Pedagog MgA. Pavel Novotný

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

22. února 2019 v ZUŠ F. Jílka

Sisters Trio (Gabriela, Karolina a Magdalena Svobodovy)

              2. cena v kategorii III. c) - soubory zobcových fléten

Pedagog Bc. Ivana Funioková

 

Mozart opět v Olomouci 2018

Klavírní soutěžní přehlídka 7. – 8. listopadu 2018 v Olomouci

ZLATÉ PÁSMO

Jana Klanicová v I.B kategorii


STŘÍBRNÉ PÁSMO

 Jakub Smekal ve III.B kategorii

Pedagog MgA. Sabina Břeská 

 

BLAHOPŘEJEME !