Zahájení šk. roku, domluva rozvrhů, informace

HUDEBNÍ OBOR

Hlavní budova Řečkovice:

Individuální domluva rozvrhů hry na nástroj/zpěvu se koná 3.9.2018 ve 13 - 16 hod. nebo dle instrukcí vyučujících.

Žáci se nejdříve v sále zapíší do hudební nauky!

Zařazení nových žáků k učitelům bude vyvěšeno na tabuli ve vstupní hale. 

Doporučujeme všem, aby se 3.9. k domluvě rozvrhu a zápisu do hudební nauky dostavili, i kdyby ještě neznali přesný rozvrh ZŠ, SŠ.

Soběšice, Plovdivská, Jinačovice:

Termíny domluvy rozvrhů sdělí jednotliví vyučující.

Výuka hry na nástroj/zpěvu začíná od 6.9.2018. (Příp. od 5.9. dle domluvy.)

Pravidelná výuka hudební nauky, PHV, EHV od 10.9.
na všech pracovištích. 

 

TANEČNÍ OBOR 

Přivítání po prázdninách a zařazení do skupin 
6. září v 1
5 - 17 hod., pravidelná výuka začíná od 10.9.       


VÝTVARNÝ OBOR

Přivítání po prázdninách a zařazení do skupin
3. září ve 13 - 16.30 hod.,
4. září v 15 - 17 hod.,
pravidelná výuka dle rozvrhu od 5.9.