Pololetní ZKOUŠKY z hudební nauky v Řečkovicích

14. - 16.1.2019 

Zkoušku konají pouze žáci s povoleným individuálním studiem nebo nedostatečnou docházkou či klasifikací.

Žáci se dostaví kdykoliv v době pravidelné výuky PHV a hudební nauky do sálu v Řečkovicích, s sebou si přinesou tužku, gumu a přezůvky.

Požadavky ke zkoušce byly zaslány zákonným zástupcům žáků v prosinci emailem.

Nedostaví-li se žák bez omluvy v daném termínu ke zkoušce, bude v pololetí hodnocen stupněm neuspokojivý a celkovým hodnocením neprospěl. 


Pravidelná výuka hudební nauky a PHV se v tyto dny NEKONÁ!