Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře (dechové nástroje) v ZUŠ F. Jílka, Vídeňská