Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na EKN v 8 - 17 hod.

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na elektronické klávesové nástroje se koná 2. dubna 2019 v hlavní budově školy v Řečkovicích v době od 8 do 17 hod.

 

Bližší informace od 25.3.2019 na 

https://www.soutezezus.cz/souteze/informace_o_soutezi/?id_kola=8838 

 

Veškerá výuka v hlavní budově ODPADÁ!