PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na šk. rok 2019/2020

viz menu Přijímací zkoušky a Přihlášky

 

Jako jedna z mála brněnských ZUŠ poskytujeme vedle tradičních předmětů i výuku studijních zaměření

Hra na elektrickou kytaru a Skladba