ZAHÁJENÍ výuky všech kolektivních předmětů na všech pracovištích

Všechny kolektivní předměty (hudební nauka, přípravná hudební výchova, EHV, výtvarný obor a taneční obor) se vyučují od 9. září dle rozvrhu.


Nedotační výtvarný kroužek (pondělí 16:40 - 18:10) začíná

16. září