ÚŘEDNÍ HODINY o prázdninách: pondělí 9 - 12 hod.

HLAVNÍ PRÁZDNINY

NEKONÁ SE výuka hudební nauky, PHV ani EHV

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Žákům z pracovišť Plovdivská a Soběšice bude vysvědčení vydáváno v hlavní budově v Řekovicích, na přesném termínu se domluví se svým třídním učitelem.

Přesný čas vydání vysvědčení na pracovištích Jinačovice a Řečkovice oznámí žákům jejich třídní učitelé.  

29. a 30. června už se nekoná výuka hudební nauky, PHV ani EHV. 

Poslední volná místa

Poslední volná místa

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na šk. rok 2020/2021 (pro všechny obory)

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021 je spuštěno.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci nelze vykonat zkoušku bez předem vyplněné přihlášky, rezervace termínu (jen v případě Hudebního oboru) a odevzdání čestného prohlášení.

 

Syndicate content