PŘÍMÁ VÝUKA od 11.5.2020

5.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
následující informace se týkají pouze žáků navštěvujících výuku na pracovištích Řečkovice a Jinačovice.
Na pracovištích ve WZŠ Plovdivská a ZŠ Soběšice pokračuje zatím distanční výuka, se školami budeme o možnostech výuky jednat.
Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, milí žáci,
dle vyhlášení vlády a harmonogramu MŠMT ČR zahajujeme v pondělí 11.5.2020 přímou výuku všech předmětů dle stávajících rozvrhů.

Na emaily jsme vám poslali hygienické a další POKYNY
zohledňující podmínky v naší škole. Celé znění si můžete přečíst na http://www.msmt.cz/file/52780/.

Druhou přílohou bylo 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení, vyplněné a podepsané zákonným zástupcem žáka (příp. zletilým žákem), musí žák při příchodu do školy odevzdat. Bez tohoto prohlášení nemůže být vpuštěn do školní budovy.


Stávající rozvrhy budou pravděpodobně mírně upraveny, aby nedocházelo ke kontakům většího počtu žáků a bylo možné prostory po každé výuce vydezinfikovat a vyvětrat. 

Prosíme vás, oznamte nejlépe do 7.5.2020 svým učitelům, jestli žák od 11.5.2020 do školy nastoupí. Taneční obor zašle laskavě na
reditelka@zus-universum.cz.

Omlouváme se, že vás neinformujeme s dostatečným předstihem, ale přesné pokyny jsme obdrželi z ministerstva teprve v pondělí odpoledne.

Děkujeme vám za pochopení a trpělivost, nastalá situace je pro nás i pro vás úplně novou neznámou.

Těšíme se na vás!


Dodatek pro žáky pracoviště Řečkovice:


Žáci 3. a 5 roč. hudební nauky v Řečkovicích budou muset být rozděleni do dvou skupin, aby nedošlo k překročení max. povoleného počtu 15 žáků ve skupině. Přesné informace obdržíte od p. uč. Vackové.
Všichni se těšíme, že se vrátíme do budovy s novou fasádou a zatepleným stropem. Závěrečné práce se ale opozdily a stavba bude předána až ve čtvrtek 7.5. odpoledne. Pevně věříme, že školu stihneme do 11.5. na výuku připravit. 


 

3.5.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

s ohledem na vyhlášení harmonogramu uvolňování v oblasti školství se v současné době připravujeme na otevření školy a zahájení přímé výuky individuálních i kolektivních předmětů od 11.5.2020.

Přímá výuka se zatím týká jen pracovišť
v Řečkovicích a Jinačovicích.

Na Plovdivské a v Soběšicích pokračuje výuka distančně, se školami budeme jednat o možnostech otevření pro naši výuku.

V hlavní budově v Řečkovicích se mírně opozdily práce na nové fasádě a zateplení stropu, pevně ale doufáme, že budou dokončeny včas a my stihneme celou budovu uklidit a nachystat na výuku.

Pro další informace sledujte, prosím, naše stránky.

Děkujeme a těšíme se na vás! 

 

 

7.4.2020

Milí žáci a rodiče,

velmi nás těší, že jste se v převážné většině zapojili do výuky "na dálku", která je pro nás pro všechny velkou neznámou, ale zjevně přináší i mnoho zajímavého a pozitivního. 

Bohužel jste se nám někteří úplně "ztratili". Prosíme, projděte zpětně své emaily, SMS zprávy či zmeškané hovory a kontaktujte co nejříve své učitele. Týká se nejen hudebních nástrojů/zpěvu, ale i hudební nauky, PHV a výtvarného oboru.

Rodičům žáků tanečního oboru byl vedením školy odeslán informační email 17.3.2020. 

Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na budoucí osobní setkání!
SZUŠ Universum

 

16.3.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 16.3.2020 zahajujeme distanční výuku. V těchto dnech vás na mailových adresách, které jste nám poskytli jako kontaktní, osloví vaši učitelé a domluví se s vámi na způsobu výuky na dálku.

Žáci tanečního oboru obdrží informace od vedení školy.

Děkujeme za pochopení a buďme zdraví!

SZUŠ Universum 

 

11.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na opatření Vlády ČR, MZd a s přihlédnutím k doporučení ministra školství se počínaje 11.3.2020 až do odvolání RUŠÍ veškerá výuka i veřejné akce na všech pracovištích školy.

Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky. 

Děkujeme za pochopení, SZUŠ Universum 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html