VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Žákům z pracovišť Plovdivská a Soběšice bude vysvědčení vydáváno v hlavní budově v Řekovicích, na přesném termínu se domluví se svým třídním učitelem.

Přesný čas vydání vysvědčení na pracovištích Jinačovice a Řečkovice oznámí žákům jejich třídní učitelé.  

29. a 30. června už se nekoná výuka hudební nauky, PHV ani EHV.