Výuka od 24. 4. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně, žáci,

od 24.5.2021 je v ZUŠ povolena prezenční výuka kolektivních předmětů. Pro skupiny do 10 žáků není třeba dokládat testování, pro skupiny nad 10 žáků je povinnost testování dokládat, viz strana 3 mimořádného opatření.
https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

O rozvrhu a příp. rozdělení do skupin vás budou informovat učitelé kolektivních předmětů.

Povinnost nosit v budově školy zdravotnickou roušku (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) zůstává v platnosti.

Těšíme se!
  
SZUŠ Universum