ÚSPĚCHY našich žáků

2016 / 2017

Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka
 
              3. - 5. května 2017 v Poličce

Jana Klanicová  - Stříbrné pásmo ve hře na klavír v kategorii 7-8 let
Jakub Smekal - čestné uznání ve hře na klavír v kategorii 11-12 let
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 

8. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu
         
21. - 23. dubna 2017 na Konzervatoři v Teplicích

Karolína Hlinová - 1. místo v 7. kategorii
Vojtěch Novotný - 3. místo v 5. kategorii
Gabriela Svobodová - čestné uznání 2. stupně v 6. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

Filip Novotný - čestné uznání 1. stupně v 6. kategorii 
Pedagog MgA. Pavel Novotný 


FLAUTOVÁNÍ
 - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
                   
7. a 8. dubna 2017 v Jindřichově Hradci

Karolína Hlinová - Zlaté pásmo v V. kategorii 
                              a titul LAUREÁT FLAUTOVÁNÍ
Michaela Kilianová - Stříbrné pásmo v I. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

         

           Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny 
1. ročník soutěžní přehlídky 30. a 31. března 2017 v ZUŠ Příbor

Všichni naši zúčastnění žáci získali ZLATÉ PÁSMO

Jana Klanicová v I. kategorii
Johana Grossová v V. kategorii
Jakub Smekal v V. kategorii
Jakub Smekal získal i zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby
                           D. Šostakoviče
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Hedvika Siblíková v 0. kategorii
Pedagog MgA. Jana Šmídová

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje
                   
27. a 28. března 2017 v ZUŠ Ořechov 

Jakub Kilian - 1. cena ve hře na housle v VII. kategorii
Pedagog Mgr. Marie Novotná

Sophie Boudjaoui - 2. cena ve hře na violoncello 
                                            v 0. kategorii
Pedagog MgA. Jana Boudjaoui  

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje 
            8. března 2017 v ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně

Tomáš Fasora - 2. cena ve hře na housle ve II. kategorii
Jakub Kilian - 1. cena s postupem ve hře na housle 
                                            v VII. kategorii
Pedagog Mgr. Marie Novotná

Sophie Boudjaoui - 1. cena s postupem 
                                 ve hře na violoncello 
v 0. kategorii
Pedagog MgA. Jana Boudjaoui 


Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na kytaru
          23. a 24. února 2017 v naší škole

Samuel Rychtar - 2. cena v 0. b) kategorii 
Leona Procházková - 2. cena v I. kategorii 
Pedagog MgA. Irena Babáčková

Filip Dušák - 3. cena v 0. c) kategorii 
Pedagog Patrik Bauman, DiS. art

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír 
      21. - 22. února 2017 v ZUŠ J. Kvapila v Brně 

Jana Klanicová - 3. cena v 0. kategorii
Jakub Smekal - 3. cena ve IV. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Klára Gebhardtová - čestné uznání ve III. kategorii
David Vaňous - 2. cena v IX. kategorii 
Pedagog BcA. Gabriela Janoušková Heinrichová

Fatima Adday - 3. cena v IX. kategorii
Pedagog MgA. Martin Pokorný

 

Terezie Hájková byla přijata ke studiu na hudebně dramatické oddělení Konzervatoře Brno.
Pedagog Irena Žáčková

Filip Novotný byl přijat ke studiu hry na zobcovou flétnu na Konzervatoř Brno.
Pedagog MgA. Pavel Novotný

Nikola Kolibabová byla přijata ke studiu hry na klavír na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci.
Pedagog BcA. Gabriela Janoušková Heinrichová               

Žákyně výtvarného oboru Zuzana Janovská byla přijata na Střední školu umění a designu v Brně.
Pedagog Mgr. Agáta Žáčková  

 

2015 / 2016 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 

7. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu
             
22. - 24. dubna 2016 na Konzervatoři v Teplicích

Karolína Hlinová - 1. místo v 6. kategorii

Zuzana Humárová - 2. místo v 5. kategorii 

Vojtěch Novotný - 3. místo v 5. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

 

Filip Novotný - 3. místo v 6. kategorii

Ze třídy MgA. Pavla Novotného 
 

                        PRO BOHEMIA OSTRAVA 2016 

14. ročník mezinárodní interpretační soutěže 8. - 10. dubna 2016 

Jakub Smekal – čestné uznání 1. stupně v 1. kategorii oboru hra na klavír

Pedagog MgA. Sabina Břeská

   
    Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek 2016  
regionální kolo Brno - město 16. února v naší škole

Kateřina Martinů – 3. místo v kat. A2

Veronika Martinů – 1. místo v kategoriích C1 a C2

Veronika Valošková – 3. místo v kat. C1 

Pedagog Mgr. Irena Vašíčková               

                       

Žákyně výtvarného oboru Sofie Votavová Eliška Zaoralová byly přijaty na Střední školu umění a designu v Brně.

Pedagog Mgr. Agáta Žáčková  

 

2014/15

Prague Junior Note
                12. - 14. června 2015 v Praze

Jakub Smekal - čestné uznání II. stupně 
                                              ve II. kategorii ve hře na klavír

Ze třídy MgA. Sabiny Břeské

 

Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru hra na housle

                        "Nové evropské talenty"
                22. - 25. května 2015 České Budějovice

Jakub Kilian - 4. cena v 5. kategorii

Ze třídy Mgr. Marie Novotné


Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní soutěžní přehlídka
 
                 5. - 7. května 2015 v Poličce

Jakub Smekal - Stříbrné pásmo ve hře na klavír v kategorii 9-10 let             a Cena poroty za interpretaci skladby Billa Boyda Home Fried Potatoes

Ze třídy MgA. Sabiny Břeské 

David Vaňous - Stříbrné pásmo ve hře na klavír v kategorii 13-14 let

Ze třídy Gabriely Janouškové Heinrichové, DiS. 

 

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu 
                  20. března 2015 v ZUŠ A. Muchy v Ivančicích

Hana Obdržálková – 3. cena ve II. kategorii 

Ze třídy MgA. Evy Dosoudilové

Karolína Hlinová – 1. cena 
v V. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

                6. března 2015 v ZUŠ J. Kvapila v Brně

Hana Obdržálková – 1. cena s postupem ve II. kategorii 
Adam Slavata – 2. cena ve III. kategorii

Ze třídy MgA. Evy Dosoudilové

Milana Laifrová – 2. cena ve II. kategorii
Terezie Philippi – 2. cena ve III. kat.
Zuzana Humárová – 2. cena ve IV. kat.
Vojtěch Novotný – 2. cena ve IV. kat.
Karolína Hlinová – 1. cena s postupem v V. kategorii
Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

Filip Novotný – 2. cena v V. kategorii
Ze třídy MgA. Pavla Novotného 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu
     18. - 19. února 2015 v ZUŠ V. Kaprálové v Brně 

Veronika Martinů - čestné uznání v I. kategorii

Veronika Valošková - 2. cena ve IV. kategorii

Kamila Zouharová - 3. cena v VII. kategorii 

Ze třídy Mgr. Ireny Vašíčkové

 

Michael Barák - 2. cena ve II. kategorii

  a cena poroty za interpretaci umělé písně

Simona Nováková - 3. cena ve III. kategorii 

Ze třídy Mgr. Evy Šafářové 

 

Marie Olšáková, žákyně 7. roč. výtvarného oboru, byla přijata na Střední školu umění a designu.

Pedagog Mgr. Agáta Žáčková  
 
 
2013/14
 

Krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR
              5. - 9. května 2014 v Ivančicích

Výtvarná řada/projekt CESTA BARVY - cena poroty s postupem do ústředního kola

Žáci našeho výtvarného oboru pod vedením MgA. Lenky Goliášové 

 

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
           8. - 9. května 2014 v ZUŠ Nové Strašecí 

Filip Křikava - 3. místo v VII. kategorii

duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková - 1. místo ve III. kategorii

Ze třídy Evy Zavadilové 

 

Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní soutěžní přehlídka
                 
5. - 8. května 2014 v Poličce

Michael Barák - Zlaté pásmo v kategorii I.A v sólovém zpěvu

Ze třídy Mgr. Evy Šafářové

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
             
25. - 27. dubna 2014 na Konzervatoři v Teplicích

Terezie Philippi - 2. místo ve 3. kategorii

Vojtěch Novotný - 3. místo ve 4. kategorii

Vít Minář - čestné uznání 1. stupně ve 4. kategorii

Zuzana Humárová - čestné uznání 1. stupně v 5. kategorii

Karolína Hlinová - čestné uznání 2. stupně v 6. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

Filip Novotný - 3. místo v 5. kategorii

Ze třídy MgA. Pavla Novotného 

 

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 
            7.- 8. dubna 2014 v ZUŠ Blansko

Žáci ze třídy p. uč. Evy Zavadilové získali tato umístění:

Filip Křikava - 1. místo s postupem v VII. kategorii 

duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková - 1. místo s postupem ve III. kategorii - absolutní vítěz v komorní hře 

kvarteto  E. Ouředníčková, K. Vonková, L. Pavoničová, F. Křikava - 1. místo ve III. kategorii 

P. učitelka Eva Zavadilová získala zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogickou práci. 

Děkujeme a blahopřejeme! 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
   11.- 12. března 2014 v ZUŠ V. Kaprálové v Brně

Jakub Smekal - 3. místo v I. kategorii

Markéta Fialová - čestné uznání 1. stupně v I. kategorii 
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Matouš Nawrath - čestné uznání 1. stupně ve II. kategorii
Pedagog BcA. Martin Pokorný 

David Vaňous - čestné uznání 2. stupně v VI. kategorii
Pedagog Gabriela Janoušková Heinrichová, DiS. 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
               3.- 4.3.2014 v ZUŠ F. Jílka v Brně

Žáci ze třídy Evy Zavadilové získali tato umístění: 

Filip Křikava - 1. místo s postupem v VII. kategorii

duo Filip Křikava, Ludmila Pavoničová - 2. místo ve II. kategorii

duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková - 1. místo s postupem ve III. kategorii

kvarteto  E. Ouředníčková, K. Vonková, L. Pavoničová, F. Křikava - 1. místo s postupem ve III. kategorii

 

Veronika Martinů ze třídy Mgr. Ireny Vašíčkové získala 1. místo v oblastním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

 

Michaela Minářová, žákyně 7. roč. výtvarného oboru, byla přijata na Střední školu umění a designu.

Pedagog MgA. Lenka Goliášová 
 
 
 2012/2013

TEPLICKÉ FLAUTOHRY soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
             12. - 14. dubna 2013 na Konzervatoři v Teplicích

Terezie Philippi - 1. místo ve 2. kategorii
Vojtěch Novotný - 1. místo ve 3. kategorii
Zuzana Humárová - 3. místo ve 4. kategorii
Karolína Hlinová - 2. místo v 5. kategorii
Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

Filip Novotný - 2. místo v 5. kategorii
Ze třídy MgA. Pavla Novotného

 

Simona Nováková ze třídy Mgr. E. Šafářové obsadila 2. místo v I. kategorii v pěvecké soutěži Olomouc 2012.

 

Veronika Součková, žákyně 7. roč. výtvarného oboru, byla přijata na Střední školu umění a designu.

Pedagog MgA. Lenka Kosohorská 
 
 
2011/2012

BROUMOVSKÁ KLÁVESA - mezinárodní klavírní soutěž pro mládež

                           4. května 2012 v Broumově

Jakub Smekal - čestné uznání v 1. kategorii
Ze třídy MgA. S. Břeské

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu

                  20. - 21. dubna 2012 na Konzervatoři v Teplicích

Zuzana Humárová - 1. místo ve 3. kategorii

Karolína Hlinová - 3. místo v 5. kategorii
Ze třídy Mgr. H. Oráčové

Filip Novotný - 1. místo ve 4. kategorii
Ze třídy Mgr. P. Novotného

 

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

                 15. března 2012 v ZUŠ A. Muchy Ivančice

Terezie Philippi - 3. místo v 0. kategorii

Karolína Hlinová - čestné uznání 2. stupně ve IV. kategorii

Ze třídy Mgr. H. Oráčové

Filip Novotný - 2. místo ve III. kategorii

Ze třídy Mgr. P. Novotného

 

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje - zobcová flétna

                   5. března 2012 v ZUŠ J. Kvapila

Terezie Philippi - 1. místo s postupem v 0. kategorii

Zuzana Humárová - 2. místo ve II. kategorii

Karolína Hlinová - 1. místo s postupem ve IV. kategorii

Ze třídy Mgr. H. Oráčové

Filip Novotný - 1. místo s postupem ve III. kategorii

Ze třídy Mgr. P. Novotného

 

 

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

                   22. února 2012 v ZUŠ V. Kaprálové

Michael Barák - 2. místo v 0. kategorii

Simona Nováková - 1. místo s postupem v 1. kategorii

Ze třídy Mgr. E. Šafářové

Alžběta Košťálová - 3. místo ve 2. kategorii

Ze třídy Mgr. I. Vašíčkové

 

 
2010/2011
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (18.a 19. dubna 2011 v ZUŠ Blansko):
Jan Hrubý
- 2. místo
ve IV. kategorii
Pedagog BcA. Martin Lindtner
 
Teplické flautohry - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu (8. dubna 2011 na Konzervatoři v Teplicích)
Filip Novotný
- 1. místo ve 3. kategorii

Pedagog Martina Komínková
 
Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (1. dubna 2011 v ZUŠ J. Kvapila v Brně):

Jan Hrubý - 1. místo s postupem ve IV. kategorii
Pedagog BcA. Martin Lindtner

 

 

Oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v sólovém zpěvu (8. února 2011 v ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně):
Simona Nováková
- 1. místo s postupem v kategorii A2

Pedagog Mgr. Eva Šafářová

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
(1.a 2. února 2011 v ZUŠ J. Kvapila v Brně):

Marie Hrubá - 3. místo v 0. kategorii
Pedagog Eva Urbanovská

David Vaňous - čestné uznání ve III. kategorii
Pedagog Gabriela Janoušková Heinrichová

 

 

2008/2009

Lukáš Kunst žák Mgr. Ireny Vašíčkové (zpěv) byl přijat ke studiu na brněnské konzervatoři.

 

Vít Dvořáček ze třídy BcA. Martina Lindtnera získal ocenění v těchto soutěžích:

3. ročník mezinárodní kytarové soutěže "Zruč nad Sázavou 2009" -  1. místo ve IV. kategorii a absolutní vítěz soutěže

VI. Concorso Europeo di Chitarra Classica "Citta di Gorizia" 2009, Italia - 3. místo ve II. kategorii

 

Lukáš Kunst ze třídy Mgr. Ireny Vašíčkové získal v oblastním kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, které se konalo 18.3.2009 v Kyjově, 2. místo v VI. kategorii.  

11. února 2009 se konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Žáci naší školy získali v sólovém zpěvu tato umístění:

Denisa Růžičková - 3. místo ve II. kategorii

Leona Bikárová - 1. místo ve III. kategorii

Pedagog Mgr. Eva Šafářová

Lukáš Kunst - 1. místo s postupem do krajského kola v VI. kategorii

Pedagog Mgr. Irena Vašíčková

V okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, které se konalo 18.- 19. února 2009, získal

Tadeáš Varaus - 3. místo ve II. kategorii ve hře na klarinet 

Pedagog BcA. Aleš Hejcman

 

2007/2008

 Vít Dvořáček,
žák p. uč. Martina Lindtnera (kytara)
získal ve školním roce 2007 / 2008 tato ocenění v soutěžích:

 

Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru
1. místo
ve II. kategorii

(do celostátního kola postoupil jako vítěz krajského kola a absolutní vítěz okresního kola)

 

Festival Ivana Ballu s mezinárodní účastí – Mladí gitaristi 2008, Dolný Kubín, Slovensko
1. místo
ve II. kategorii

 

5. ročník evropské soutěže klasické kytary „Citta di Gorizia“ – Cena Enrico Mercatalliho, Gorizia, Itálie
3. místo
ve II. kategorii

 

Mezinárodní kytarová soutěž GUITARTALENT ´08  

                                                                                  1. místo ve II. kategorii

 

 2007/2008

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru:

Jan Hrubý, 3. místo v I. kategorii

Vít Dvořáček, 1. místo s postupem do krajského kola ve II. kategorii, absolutní vítěz okresního kola

Pedagog Martin Lindtner

Vít Dvořáček získal v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 1. místo s postupem do celostátního kola.

Pedagog Martin Lindtner

Pavel Šebela, žák 3. roč. výtvarného oboru, získal cenu poroty v krajském kole Národní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol za malbu VLK.

Pedagog MgA. Lenka Kosohorská.

 

BLAHOPŘEJEME !