Přihlášky

 

 Příjem přihlášek ukončen!

  

 

Kompletní nabídka oborů a studijních zaměření v přihlášce se týká pouze hlavní budovy v Řečkovicích. Na ostatních pracovištích vyučujeme jen obor hudební. 

  • Jinačovice: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu.
  • Plovdivská: hra na housle, klavír, kytaru, zobcovou flétnu a trombon.
  • Soběšice: hra na klavír, kytaru, zobcovou flétnu a sólový zpěv.

V případě dostatečného zájmu (nejméně 3 žáci) jsme schopni zajistit i výuku dalších nástrojů