Přihlášky

Před vyplněním přihlášky (odkaz níže) si, prosím, přečtěte následující informace a informace v menu Přijímací zkoušky.


         PŘIHLÁŠKA 

Zájemci z Jinačovic odešlou do 10.5.2019 přihlášku, po tomto datu budou školou informováni o termínu přijímacích zkoušek, mohou se dostavit i do Řečkovic.

Přihlášky odeslané po tomto datu nebudou akceptovány. Bez vyplněné online přihlášky se uchazeč nemůže dostavit k talentové zkoušce.

Odeslaná přihláška bude školou vytisknuta a zákonný zástupce ji před talentovou zkouškou podepíše.

Uchazeči jsou přijímáni dle výsledku talentové zkoušky do naplnění kapacity školy v jednotlivých oborech a studijních zaměřeních. 

Nemůže-li se přihlášený uchazeč k talentové zkoušce dostavit, oznamte, prosím, tuto skutečnost předem v kanceláři školy.

UPOZORNĚNÍ: hlásíte-li dítě na hru na klavír, je třeba mít klavír doma (příp. kvalitní digitální piano). Elektrické klávesy klavír nenahradí, hra i výuka je odlišná.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem ve dvou termínech: do 5.6. a do 28.6.2019. 

Kompletní nabídka oborů a studijních zaměření v přihlášce se týká pouze hlavní budovy v Řečkovicích. Na ostatních pracovištích vyučujeme jen obor hudební. 

  • Jinačovice: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu, hoboj a saxofon.
  • Plovdivská: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu a trombon.
  • Soběšice: hra na klavír, zobcovou flétnu a sólový zpěv.

V případě dostatečného zájmu (nejméně 3 žáci) jsme schopni zajistit i výuku dalších nástrojů