Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - požadavky

Ve všech oborech přijímáme děti od 5 let věku do přípravného studia, od 7 let do základního studia. Do EHV i děti mladší.

HUDEBNÍ OBOR    
Při talentové zkoušce uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň s doprovodem a bez doprovodu, zopakuje zahraný nebo zazpívaný tón, zopakuje vytleskaný jednoduchý rytmus.

Uchazeč si předem připraví jednu jednoduchou lidovou píseň. Při zápisu do vyššího ročníku předvede 1-2 připravené skladby.

Zkouška trvá přibližně 5 - 10 min. a koná se bez přítomnosti rodičů.

Do Experimentální hudební výchovy (EHV) se talentové zkoušky nekonají, zájemci vyplní online přihlášku a dostaví se do 1. vyučovací hodiny v září. 

UPOZORNĚNÍ: hlásíte-li dítě na hru na klavír, je třeba mít klavír doma (příp. kvalitní digitální piano). Elektrické klávesy klavír nenahradí, hra i výuka je rozdílná. 


VÝTVARNÝ OBOR      

Přijímáme děti, které rády kreslí, modelují, mají zájem o výtvarný obor a předpoklady ke studiu. 

K zápisu je třeba přinést 2 - 3 vlastní práce, součástí zkoušky je zpracování zadaného výtvarného úkolu a krátký rozhovor.

Zkouška trvá přibližně 20 min. a koná se bez přítomnosti rodičů. 


TANEČNÍ OBOR    

Přijímáme zájemce s předpoklady pro tanec a pohybovou výchovu a smyslem pro rytmus.

Zkouška trvá přibližně 15 min. a koná se bez přítomnosti rodičů. V případě zájmu může uchazeč vyzkoušet celou vyučovací hodinu. 

Cvičební oděv a obuv s sebou!

Zájemci o studium v naší škole vyplní online přihlášku 

v menu Přihlášky.

 

Budeme se na vás těšit !