Přijímací zkoušky

 

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM


Hudební obor

Obsahem přijímacího řízení je zpěv známé lidové písničky s doprovodem a bez doprovodu, reprodukce zahraného tónu a vytleskání jednoduchého rytmu.

Uchazeč si předem připraví jednu jednoduchou lidovou píseň. Při zápisu do vyššího ročníku předvede 1-2 připravené skladby.

 

Výtvarný obor  

Přijímáme děti, které rády kreslí, modelují, mají zájem o výtvarný obor a předpoklady ke studiu. 

K zápisu je třeba přinést 2 - 3 vlastní práce, součástí zkoušky je zpracování zadaného výtvarného úkolu a krátký rozhovor.

 

Taneční obor 

Přijímáme zájemce s předpoklady pro tanec a pohybovou výchovu.

Cvičební oděv a obuv s sebou! 

 

Literárně-dramatický obor

Přijímáme zájemce o dramatiku a divadlo.

Uchazeč přednese předem připravenou báseň či prózu.