Učitelé

Mgr. Eva Šafářová - ředitelka školy, zpěv reditelka@zus-universum.cz 

Mgr. art. Iva Bartošová - klavír    

Patrik Bauman, DiS. art. - kytara, elektrická kytara

MgA. Marek Bohunický - klavír 

MgA. Jana Boudjaoui Havlová - violoncello 

MgA. Sabina Břeská - klavír, keyboard 

Augustin Dobeš - housle 

Jindřiška Faltová, DiS. - akordeon, keyboard

MgA. Irena Franková - klavír, skladba, korepetice baletu

Bc. Ivana Funioková - zobcová flétna, hoboj, hudební nauka, PHV 

Kamila Holáňová - kytara  

Ing. Petr Chadim - saxofon, klarinet, zobcová flétna

BcA. Gabriela Janoušková Heinrichová - klavír

Mgr. Zuzana Kantorová - zpěv

MgA. Marián Kubačka - klavír 

Anna Kučerová - housle

MgA. Jana Máslová - klavír  

Dagmar Maštalířová - taneční obor

Mgr. Marie Novotná, PhD. - housle, hudební nauka, PHV, EHV

MgA. Pavel Novotný - zobcová flétna, trombon

Mgr. Hana Oráčová - příčná flétna, zobcová flétna

MgA. Ivana Pavlů - zpěv  

MgA. Martin Pokorný - klavír

BcA. Kamila Restrepo - výtvarný obor 

MgA. Irena Sedláčková - kytara 

Mgr. Giovanna Spáčilová - klavír 

BcA. Filip Synek - klavír 

MgA. Markéta Szendiuchová - zpěv  

Jan Šebesta - zobcová flétna, soubor

Martin Štrublík, DiS. - kytara 

Eva Urbanovská, dipl. um. - klavír, korepetice baletu

Adéla Vacková, DiS. - hudební nauka, PHV 

Mgr. art. Barbora Vališová - příčná flétna, zobcová flétna 

Mgr. Petra Zmeškalová - klavír (MD)